Luchtdichtingssystemen voor dak, gevel & raam

Contract & garantievoorwaarden

Privacy

Wij respecteren uw privacy. Uw adresgegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Zij worden hiertoe opgenomen in een bestand. Zij zullen met zorg en strikt vertrouwelijk behandeld worden. Overeenkomstig met de wet dd. 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op inzage en verbetering van de bewaarde gegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met onze klantendienst op +32 9 210 77 60 of per mail via info@belgaclima.be.

 

Disclaimer

Ondanks al onze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is.

Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van informatie op onze website of via link van onze website naar andere websites bekomen.

Algemene contractvoorwaarden

Download

Garantievoorwaarden

Onze algemene verkoops- en garantievoorwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Deze publicatie geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.